Rzeczoznawca

Szanowni Państwo

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, na czym polega zawód rzeczoznawcy oraz w jakich dziedzinach można posiadać kwalifikację rzeczoznawcy.

Na początek zacznijmy od krótkiej definicji, kim jest tak naprawdę rzeczoznawca. Rzeczoznawca zgodnie z definicją słownikową jest to specjalista, ekspert, który pełni funkcję doradczą, wykonuje opinie ( np. prawne, ekonomiczne, budowlane – tego typu opinie może wydać inżynier, który nie posiada tytułu rzeczoznawcy) a także orzeczenia w sprawach spornych.

Wiemy już, jakie dokumenty uzyskamy u rzeczoznawcy, lecz nadal nie jest jasnym to, kto może zostać rzeczoznawcą i pod jakimi warunkami. Do podstawowych wymagań, jakie musi spełnić kandydat na rzeczoznawcę należą:

– posiadanie na odpowiednim poziomie i danym kierunku wyższego wykształcenia, często musi być to tytuł magistra, w niektórych przypadkach wymagane są również studia podyplomowe spełniające określone minimum programowe,

– udokumentowana zgodnie z wymaganiami praktyka zawodowa, trwająca okres nie krótszy niż 15 miesięcy i potwierdzona przez osoby i/lub instytucje nadzorujące praktykę,

– czasem wymagana jest opinia środowiska zawodowego, lub kilku osób posiadających już tytuł rzeczoznawcy,

– przynależność do odpowiedniej organizacji ( np. izby zawodowej),

– niekaralność,

-zdanie egzaminu.

Już w pewnym sensie wiemy, kto może być rzeczoznawca, lecz nadal nie wiemy, czym on tak naprawdę się zajmuje i do czego nam są potrzebne oceny rzeczoznawcy. Prace wykonywane przez rzeczoznawcę w określonej dziedzinie są często związane z podjęciem zobowiązań i przyjęcia na siebie obciążeń wynikających z przepisów prawa, np. obowiązek wykonywania funkcji biegłego sądowego. Wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność. Klientami rzeczoznawcy są najczęściej osoby w trudnych sytuacjach, często kryzysowych, awariach, sprawach spornych i katastrofach. Od jego opinii nie tylko zależy los znacznego majątku prywatnego i publicznego, ale też zdrowie i życie ludzi.

Poniżej przedstawiam listę rzeczoznawców w zawodach, którzy zostali powołani na podstawie przepisów prawna:

Rzeczoznawca majątkowy ustawa o gospodarcze nieruchomości

Rzeczoznawca budowlany – zgodnie z prawem budowlanym ( tytuł rzeczoznawcy budowlanego dotyczy określonej specjalności budowlanej, w której osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy musi posiadać uprawnienia budowlane i praktykę)

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych

Rzeczoznawca samochodowy

A także rzeczoznawcy powoływani w różnych dziedzinach przez organizacje czy stowarzyszenia na podstawie wewnętrznych wymogów:

Rzeczoznawca w zakresie psychotroniki – uprawnienia nadaje Polskie Towarzystwo Psychotroniczne

Rzeczoznawca kosztorysowy – uprawnienia nadaje Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Rzeczoznawca systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia – uprawnienia nadaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”.

Na koniec przedstawię, do jakiego rodzaju wycen uprawniają poszczególne uprawnienia rzeczoznawców:

Rzeczoznawca majątkowy – wyceny nieruchomości oraz wycena maszyn i urządzeń,

Rzeczoznawca budowlany – oceny, opinie, ekspertyzy stanu technicznego budynków i budowli oraz instalacji, kosztorysowanie i projektowanie, badania gruntów,

Niezależni rzeczoznawcy – rzeczoznawcy, doradcy, konsultanci SIDiR – FIDIC – EFCA ( Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – Polskiej Organizacji Członkowskiej Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA), realizujący międzynarodowe procedury przetargowe wykonawstwa inwestycji według wzorców FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,

Rzeczoznawcy oceny i wyceny maszyn oraz urządzeń – oceny stanu technicznego i wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów, rzeczoznawcy SIMP,

Rzeczoznawcy techniki samochodowej – oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, ekspertyzy samochodowe,

Eksperci finansowi – doradcy i eksperci finansowi, biura konsultingowe, analizy ekonomiczne, strategie rozwoju, analizy opłacalności inwestowania, biznes plany, analizy i oceny przedsiębiorstw, restrukturyzacje i przekształcenia,

Wycena przedsiębiorstwwyceny przedsiębiorstw do sprzedaży, aportów, likwidacji lub upadłości, wyceny wartości niematerialnych i materialnych,

Rzeczoznawcy innych specjalności – rzeczoznawcy wyżej nie przytoczeni oraz Inżynierowie specjaliści i fachowcy różnych branż z doświadczeniem zawodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *